தங்கமீனில் காலா - கருப்பு வானவில்

தங்கமீன் இணைய இதழுக்காக, எழுதிய காலா விமர்சனம்.

சென்னைத் தமிழில் இல்லாமல் எழுத்துத் தமிழில் - சற்றேறக்குறைய :-)

http://thangameen.com/kaalasriganeshtm0618/Comments