மோடிவிடு தூது - சிங்கப்பூர்-இந்தியக் காதல்!

இந்தியப் பிரதமர் திரு மோடி அவர்களின் சமீபத்திய சிங்கப்பூர் வருகை குறித்த ஒரு பார்வை - தங்கமீன் இணைய இதழில்.


Related image

Comments